Rugelj Jože

dr. Jože Rugelj
Izr. prof. za področje računalništvo v izobraževanju
Oddelek za matematiko in računalništvo

Kabinet: 133-C
Telefon: 01 5892 226
E-naslov: joze.rugelj@pef.uni-lj.si

Izvajanje predmetov na 1. stopnji:

  • IKT v izobraževanju (študijski program Razredni pouk)
  • IKT v izobraževanju (študijski program Likovna pedagogika)
  • Multimedijska didaktična sredstva (študijski program Likovna pedagogika)
  • Didaktika z osnovami IKT (študijski program Dvopredmetni učitelj)
  • IKT za poučevanje računalništva (študijski program Dvopredmetni učitelj: Računalništvo)
  • Računalniške komunikacije (študijski program Dvopredmetni učitelj: Računalništvo)
  • Didaktika računalništva s prakso (študijski program Dvopredmetni učitelj: Računalništvo)
  • Sistemska programska oprema (študijski program Dvopredmetni učitelj: Računalništvo)
  • Z IKT podprta učna gradiva 1 (študijski program Dvopredmetni učitelj: Računalništvo)
  • Z IKT podprta učna gradiva 2 (študijski program Dvopredmetni učitelj: Računalništvo)

Izvajanje predmetov na 2. stopnji:

Projekti
Mednarodni projekti:
SEGAN – Serious Learning Games
Koordinator projekta na PeF: dr. Jože Rugelj, izr. prof.
Projektna skupina na PeF: dr. Jože Rugelj, izr. prof., dr.Irena Nančovska Šerbec, doc., mag. Alenka Žerovnik, Špela Cerar, Matej Zapušek
Koordinator projekta: Carlos Vaz de Carvalho, Instituto Superior de Engenharia do Porto
Naročnik projekta: EU, Lifelong Learning Programe
Trajanje projekta: 2 leti, 2011-2013
Šifra projekta: 519332-LLP-1-2011-1-PT-KA3-KA3NW
SELEAG – Serious Learning Games
Koordinator projekta na PeF: dr. Jože Rugelj, izr. prof.
Projektna skupina na PeF: dr. Jože Rugelj, izr. prof., dr.Irena Nančovska Šerbec, mag. Alenka Žerovnik, Špela Cerar, Matej Zapušek
Koordinator projekta: Carlos Vaz de Carvalho, Instituto Superior de Engenharia do Porto
Naročnik projekta: EU, Comenius 3.1
Trajanje projekta: 2 leti, 2009-2011
Šifra projekta: 503900-LLP-1-2009-1-PT-COMENIUS-CMP
Spletna stran projekta: http://hrast.pef.uni-lj.si/projects/SELEAG/,www.seleag.eu
Projektna skupina na PeF: dr. Jože Rugelj, izr. prof., Špela CerarKoordinator projekta: NIL d.o.o, Ljubljana

SAKE – Web Architecture as a Learning Technology for Constructivist e-Learning
Naročnik projekta: ESS in MVZT, Structural Funds Project
Trajanje projekta: 2 leti, 2009-2010
Šifra projekta: 3211-09-000541
Spletna stran projekta: http://sake.nil.si

European Study Programme for Advanced Networking Technologies (ESPANT)
Koordinator projekta na PeF: izr.prof. dr. Jože Rugelj
Projektna skupina: dr. Irena Nančovska Šerbec, Mateja Strnad, Matej Zapušek, Alenka Žerovnik in dr. Jože Rugelj
Naročnik projekta: Erasmus
Prijavitelj: Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, Belgija
Šifra projekta: 142015-LLP-1-2008-1-BE-ERASMUS-ECDEM
Trajanje projekta: 2008-2010
Spletna stran projekta

Spletni sistemi za učenje in testiranje in sistemi za upravljanje z učenjem
Koordinator projekta na PeF: izr. prof. dr. Jože Rugelj
Projektna skupina: člani katedre za računalništvo in didaktiko računalništva
Naročnik projekta: Republika Makedonija, MVŠZ RS
Trajanje projekta: 2008 – 2009

Job Oriented e-Learning in Biotechnology and Environment Protection
Program: EU, Leonardo da Vinci
Trajanje projekta: 2003 – 2005
Prijavitelj: Sofia University “St. Kliment Ohridski” (NIS-SU), Bolgarija
Šifra projekta: BG/02/B/F/PP-132106
Projektna skupina na PeF: dr. Irena Nančovska Šerbec, Alenka Žerovnik, Aleš Videnšek in dr. Jože Rugelj (vodja)
Spletna stran projekta

GISAS – Geographical Information Systems (GIS) Applications for Schools
Program: EU, Minerva
Trajanje projekta: 2003 – 2005
Prijavitelj: University of Helsinki, Finska
Šifra projekta110803-CP-1-2003-1-FI-MINERVA-M
Projektna skupina na IJS: Bojan Močnik in dr. Jože Rugelj (vodja)
http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/mat/maant/sarjat/julkaisuja/a/141/geograph.pdf
Nacionalni projekti in raziskovalni programi
• L2―0603 Virtualna učilnica za računalniško podprto učenje na daljavo
1.7.1998―30.6.2000, nosilec projekta: dr. Jože Rugelj
• L2―9085 Nadgradnja telematskih storitev z orodji za tvorjenje novih znanj, nosilec projekta: dr. Jože Rugelj
• L5―6135 Vključevanje informacijske tehnologije v modele poučevanja in učenja
1.7.2004―30.6.2007, sodelavec na projektu: dr. Jože Rugelj
• L2―0461 Razvoj sistema digitalnega založništva s podporo učenju na daljavo
1.7.1998―30.6.2001, sodelavec na projektu: dr. Jože Rugelj
• L2―1359 Zgoščevanje in digitalni prenos video signala
1.1.1999―30.6.2001, sodelavec na projektu dr. Jože Rugelj
• P2―0016 Telekomunikacijski sistemi 1.1.1999―31.12.2013
dr. Jože Rugelj sodelavec na programu od 1.1.1999 do 31.12.2008
• P2―0095 Vzporedni in porazdeljeni sistemi 1.1.1999―31.12.2012
dr. Jože Rugelj sodelavec na programu od 1.1.1999 do 31.12.2008

Leave a Reply

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Lahko uporabite te oznake HTML in atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>